Profil psychologiczno-społeczny

h

Formularz rekrutacyjny
2024/25

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

Zajęcia realizowane są przez psychologów i trenerów, będących jednocześnie nauczycielami akademickimi. Pozwala to połączyć wysoki poziom merytoryczny z praktyką stosowania wiedzy psychologicznej. Lekcje prowadzone są w duchu partycypacji oraz tworzenia przestrzeni do swobodnej wymiany myśli. Prowadzący wykorzystują materiały multimedialne, dyskusje moderowane, studia przypadków, kwestionariusze, zadania i eksperymenty myślowe.

Metodyka zajęć opiera się na standardach obowiązujących na uczelniach wyższych. Celem jest rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Prowadzący wspierają rozwój osobowy uczniów. Oferują im możliwości zwiększania samopoznania oraz identyfikują źródła ich potencjału. Uczniowie są zachęcani do krytycznego myślenia i samodzielnej analizy prawidłowości, mechanizmów, efektów i technik. Uczą się przyjmowania i formułowania informacji zwrotnych. Rozwijają etyczną postawę w posługiwaniu się wiedzą psychologiczną.

W każdym semestrze realizowany jest jeden przedmiot profilowy. Są to: wprowadzenie do psychologii, podstawy psychologii społecznej, wybrane problemy współczesnej psychologii, wybrane elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, mechanizmy i techniki wpływu społecznego, psychologia marketingu i zachowań konsumenckich, psychologia w biznesie – wybrane aspekty oraz wybrane techniki pracy psychologicznej – coaching, mentoring.

Po ukończeniu liceum, absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia studiów na takich kierunkach, jak między innymi: psychologia, psychologia w biznesie, zarządzanie czy marketing i sprzedaż.