Plan pracy szkoły

h

Formularz rekrutacyjny
2021/22

Odwiedź nas na
FaceBook’u!

Harmonogram pracy XXII Liceum Ogólnokształcącego

Semestr I : od 1.09.2022 do 06.01.2023

Semestr II: od 09.01.2023 do 23.06.2023

 

Lp.TerminZadanieOdpowiedzialni
1.1 września 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

09:00 klasa pierwsza

10:30 klasa druga

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas
2.5 września 2022Wypełnienie dziennika elektronicznego – uzupełnienie informacji za ubiegły rok szkolny, wpisanie danych na nowy rok szkolnyDyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów
3.06 września 2022Kiermasz podręcznikówSU, opiekun SU
4.7 września 2022Zebrania z rodzicami  – sprawy związane z nowym rokiem szkolnymDyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas
5.Do 20 września 2022Dostarczenie do sekretariatu szkoły rozkładów materiału nauczaniaNauczyciele przedmiotów
6.Do 10 września 2022Na godzinach z wychowawcą zapoznanie uczniów klas pierwszych ze Statutem Szkoły, w szczególności z wewnątrzszkolnym ocenianiem, prawami i obowiązkami ucznia, pozostałym uczniom przypomnieć przepisy zawarte w Statucie – fakt ten odnotować w dzienniku elektronicznymWychowawcy klas
7.09 wrzesień 2022Jubileusz 30 lecia ZDZDyrekcja, nauczyciele, uczniowie
8.Do 12 września 2022Zapoznanie uczniów z przedmiotowym systemem ocenianiaNauczyciele przedmiotów
9.Do 15 września 2022Stworzenie harmonogramu zajęć dotyczących edukacji mundurowejDyrektor ds. mundurowych
10.22 wrzesień 2022Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszychDyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas
11.Wrzesień/październik 2022Zajęcia integracyjne – 1LWychowawcy, dyrektor
12.14 października 2022Dzień edukacji narodowejSU
13.Koniec października 2022„Nocka w szkole” – coroczne zajęcia integracyjne dla uczniówSU
14.10 listopada 2022Obchody  rocznicy odzyskania niepodległościDyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas przy współpracy z dyrektorem ds. mundurowych
15.17 listopada 2022„Drzwi otwarte”Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów
16.Do 05 grudnia 2022Wpisanie w Librusie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnychNauczyciele przedmiotów
17.21 grudnia 2022Jasełka 
18.22 grudnia 2022Spotkania wigilijneUczniowie i wychowawcy klas
19.

23 grudnia 2021 –

31 grudnia 2021

Przerwa świąteczna——————————–
20.04 stycznia 2023Zebrania z rodzicami- poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznejWychowawcy klas
21.14 stycznia 2023Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – śródrocznaDyrektor, wicedyrektor
22.30 stycznia  12 lutego 2023Ferie zimowe—————————————-
24.Kwiecień 2022Drzwi Otwarte XXII LO – promocja szkołyDyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wyznaczeni nauczyciele
25.6 – 11 kwietnia 2023Wiosenna przerwa świąteczna
—————————————-
26.4, 5, 8 maja 2022Zajęcia mundurowe klas 1Dyrektor ds. mundurowych, nauczyciele zajęć mundurowych
27.Do 24 maja 2023Wpisanie w dzienniku elektronicznym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnychWychowawca, nauczyciele przedmiotów
28.25 maja 2023„Drzwi otwarte” dla rodziców uczniów klas I – powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznychWychowawca, nauczyciele przedmiotów
29.8 czerwca 2023Dzień wolny od zajęć: Boże Ciało——–
30.15 czerwca 2023Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – rocznaDyrektor, wicedyrektor
31.23 czerwca 2023Uroczyste zakończenie roku szkolnegoDyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas
32. Sierpień 2023

Poprawkowe egzaminy maturalne – wg harmonogramu CKE

Poprawkowe egzaminy przedmiotowe – wg harmonogramu ustalonego przez szkołę

Dyrektor, wicedyrektor
33.28 sierpnia 2023Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych oraz sprawy związane z organizacją nowego roku szkolnegoDyrektor, wicedyrektor